11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

ZAŚPIEWAJMY RAZEM:
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

„Co to jest Polska?” – Czesław Janczarski

– Co to jest Polska? –
Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska – to wieś i las, i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi do miasta autobus,
i samolot, co leci wysoko, na tobą.
Polska – to miasto, strumień i rzeka,
i komin fabryczny, co dymi z daleka,
a nawet obłoki, gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole? Tak – i przedszkole,
i róża w ogrodzie i książka na stole.