Przedszkole Promujące Zdrowie

Przedszkole Publiczne Nr 32 w Rzeszowie

  posiada certyfikat przyjęcia placówki do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim.

Dyrektor Pani mgr Anna Wilk wraz z całą społecznością przedszkola, którą tworzą nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz dzieci podejmują różnorodne przedsięwzięcia promujące zdrowie. Szeroki zakres tych działań obejmuje m.in. treści dotyczące zdrowego i racjonalnego żywienia, aktywności ruchowej, bezpieczeństwa dzieci czy ochrony środowiska naturalnego.

Realizacja działań prozdrowotnych w wieku przedszkolnym jest najlepszym okresem kształtowania u dzieci odpowiednich nawyków, umiejętności i postaw. Edukacja prozdrowotna wdrażana już od pierwszych lat życia dzieci jest najlepszą inwestycją w  ich prawidłowy rozwój, ponieważ wykształcenie pozytywnych zachowań zdrowotnych wśród najmłodszych skutkuje ich utrzymaniem w przyszłości.

REALIZOWANE PROGRAMY EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

AKTYWNY PRZEDSZKOLAK

Od 19.09.2022r. zaczynają się w naszym Przedszkolu zajęcia sportowe „Aktywny Przedszkolak” realizowane przez
Zespół Szkół Sportowych – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie.
Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego 1 raz w tygodniu i potrwają do 20.12.2022r.

MAMO TATO WOLĘ WODĘ

ZDROJEK


Nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Mamo, tato wolę wodę”.
To już 11 edycja!  Przedszkolaki z „Tęczowej krainy” poznają życiodajną moc wody razem z wodnym bohaterem – Zdrojkiem. Zabawa z wodą jest źródłem radości i okazją do odkrywania jej niezwykłych właściwości. Wodne eksperymenty są dla dzieci niezwykłą przygodą. Podczas zajęć dydaktycznych oraz każdego dnia w przedszkolu dzieci nie tylko zgłębiają wiedzę o wodzie ale przede wszystkim kształtują nawyki prozdrowotne.
W każdej z przedszkolnych sal znajdują się kąciki wodne, do których dzieci mają pełny dostęp wedle własnych potrzeb.
Kampania „Mamo, tato wolę wodę” adresowana jest również do rodziców, dlatego też zachęcimy Państwa do udziału w konkursach i przedsięwzięciach związanych z wodą.


Program ,,Akademia Aquafresh" - Miejskie Przedszkole nr 2 - 3663


Właśnie rozpoczynamy kolejną – IX edycję Ogólnopolskiego Progamu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”!

Właśnie rozpoczynamy IX edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, której głównym celem jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci. Akademia Aquafresh jest obecna w przedszkolach od 2011 roku. Co roku Przedszkola biorące udział w programie otrzymują bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych opracowane przez zespół ekspertów, wśród których znaleźli się m.in. doświadczony metodyk wychowania przedszkolnego oraz doświadczony lekarz stomatolog.
Uczenie dzieci prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej jest niezbędne w powodzeniu działań profilaktycznych, dlatego każde z zakwalifikowanych przedszkoli w tym roku otrzyma od nas nowe scenariusze zajęć, plansze edukacyjne, karty szczotkowania ząbków dla dzieci, naklejki na lustra i ulotki dla rodziców. Czeka Was wspaniała zabawa i coraz więcej wiedzy na temat zdrowych ząbków!

Program objęty jest patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
DZIECIAKI MLECZAKI – Witamy


Program Dzieciaki Mleczaki

Dzieciaki Mleczaki to edukacyjno – informacyjny projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców.

Celem „Dzieciaków Mleczaków” jest pokazanie dzieciom walorów zdrowotnych mleka, głównie poprzez zabawę, aktywność fizyczną oraz intelektualną.

Mleko to ważny i smaczny produkt, którego spożywanie jest konieczne dla prawidłowego rozwoju najmłodszych. Dlatego Polska Izba Mleka przygotowała działania promujące spożycie mleka i produktów mleczarskich właśnie dla przedszkolaków.

Chcemy w jak najciekawszy sposób zachęcić dzieci do spożywania mleka i jego przetworów, a także poszerzyć ich wiedzę na temat zawartych w mleku wartości odżywczych.

Celem programu jest:

Wzrost świadomości na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Edukacja na temat walorów mleka i jego przetworów oraz kształcenia prawidłowych nawyków żywieniowych przez zabawę.

Wykreowanie mody na picie mleka wśród najmłodszych.

CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE

Czyściochowe Przedszkole | Tęczowe Przedszkole nr 47 w Lublinie

Program Czyściochowe Przedszkole wspiera nauczycieli przedszkolnych w kształtowaniu prawidłowych nawyków higienicznych wśród dzieci. Program Czyściochowe Przedszkole przeznaczony jest dla wszystkich placówek wychowania przedszkolnego: przedszkoli publicznych i prywatnych, punktów i zespołów przedszkolnych, znajdujących się na terenie Polski. Do programu mogą dołączyć nauczyciele oraz dyrektorzy przedszkoli.

DZIAŁAJ Z imPETem

Opakowania typu butelka PET są powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Rocznie na polski rynek trafia ich ponad 200 tysięcy ton. Poddawanych recyklingowi jest ok. 50 % z nich, pozostałe trafiają na składowiska lub do spalenia. Tymczasem, PET to doskonałe tworzywo do przetworzenia. Odpowiednio zagospodarowane może otrzymać drugie życie w postaci kolejnego opakowania (tzw. rPET) lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim. Już z 5 butelek PET można zrobić torbę na zakupy, a 35 wystarczy, aby wyprodukować bluzę polar.

Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt ponad podziałami którego celem jest zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET.

Ekokulturalne przedszkole

Projekt ekologiczny dla przedszkoli

Zapraszamy do udziału w projekcie, który – mamy nadzieję – zainspiruje Cię zarówno do podjęcia konkretnych działań ekologicznych w Twojej placówce, jak i do promowania ekokultury wśród przedszkolaków. Wśród naszych materiałów będą pojawiać się propozycje w obrębie trzech kategorii:

EKOPLASTYKA
planowanie ekologicznych prac plastycznych

EKOPRZESTRZEŃ
tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku

EKOKULTURA
nawiązywanie współpracy z rodzicami na rzecz środowiska Będziemy również zachęcać do wzajemnego inspirowania się i wymiany doświadczeń.

Cele główne

  • poszerzanie świadomości ekologicznej; 
  • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego; 
  • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska; 
  • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych; 
  • zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;  
  • kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta; 
  • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Kubusiowi Przyjaciele Natury

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 6,5 miliona dzieci. W tym roku po raz 13. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskują dostęp do merytorycznych materiałów, które pomagają im w proekologicznej edukacji.

Każde placówka, która bierze udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” otrzymuje bezpłatny pakiet profesjonalnych materiałów edukacyjnych przygotowany przez metodyków z myślą o najmłodszych. Przedszkola i szkoły podstawowe otrzymują materiały w formie elektronicznej. Nauczyciele dzięki specjalnemu folderowi ze scenariuszami lekcji i pomocami dydaktycznymi będą mogli przygotować ciekawe i pasjonujące zajęcia, a dzieci będą mogły bawić się, uczyć i poznawać świat przyrody. Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę. Po zrealizowaniu scenariuszy lekcyjnych każda placówka nabywa prawo do posługiwania się specjalnym certyfikatem przyznającym tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”.

PROJEKT EDUKACYJNY„RAZEM PRZEZ CZTERY PORY ROKU”

RAZEM PRZEZ CZTERY PORY ROKU”