Procedura przynoszenia urządzeń TIK przez wychowanków

PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 32 W RZESZOWIE.

  1. W Przedszkolu Publicznym nr 32 obowiązuje zakaz przynoszenia telefonów komórkowych ora innych urządzeń przez wychowanków.
  2. W przypadku innych urządzeń elektronicznych obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia ich do przedszkola. Przedmioty te nie stanowią obowiązkowego wyposażenia dziecka. Pojęcie „używanie” dotyczy wszystkich operacji możliwych do wykonania na danym urządzeniu.
  3. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej, a jeśli to ma miejsce w czasie zajęć, dodatkowo konieczna jest zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  4. Nauczyciel ma prawo w przypadku zauważenia, że dziecko posiada telefon lub inne urządzenie do odebrania urządzenia i przekazania go rodzicowi.
  5. Za nieprzestrzeganie procedury i nie stosowanie jej przez wychowanków pełną odpowiedzialność ponoszą  rodzice/opiekunowie dziecka.
  6. Procedura obowiązuje na terenie całego przedszkola.