Zapisz dziecko – terminy rekrutacji 2023/2024

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Lp.Rodzaj czynnościData rozpoczęciaData zakończenia
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.01.03.2023 godz. 9.0015.03.2023 godz. 15.00
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.01.03.2023 godz. 9.0020.03.2023 godz. 15.00
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.29.03.2023 godz. 9.00
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).29.03.2023 godz. 9.0005.04.2023 godz. 15.00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.12.04.2023 godz. 9.00
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE
6.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.22.05.2023 godz. 9.0027.05.2022 godz. 15.00
7.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.22.05.2023 godz. 9.0007.06.2023 godz. 15.00
8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.16.06.2023 godz.09.00
9.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).16.06.2023 godz. 9.0023.06.2023 godz. 15.00
10.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.29.06.2023 godz. 9.00

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, dlatego 
w naborze rozpatruje się wyłącznie podania mieszkańców Rzeszowa.

Nabór do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024 obywa się w II etapach:
I etap – składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego, który trwa od 13.02.2023 r. od godziny 8.00 do 22.02.2023 r. do godziny 15.00.

II etap, który trwa od 1.03.2022 r. od godziny 9.00 do 15.03.2022 r. do godziny 15.00, dotyczy dzieci nowych
i odbywa się drogą elektroniczną.

UWAGA – PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ!!!

Pod podany niżej adres/link będzie można dokonać zapisu dziecka do przedszkola. Po wprowadzeniu danych drogą online należy wniosek wydrukować, podpisać przez obojga rodziców i wraz z DOKUMENTAMI potwierdzającymi dane we wniosku dostarczyć do placówki I preferencji/wyboru.

https://portal.vulcan.net.pl/jst/rzeszowprojekt/CMS/nabor-k.aspx

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTACJĄ NIEZBĘDNĄ DO NABORU !!!