Zapisz dziecko – terminy rekrutacji 2024/2025

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Lp.Rok szkolny 2024/25Rodzaj czynnościData rozpoczęciaData zakończenia
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.26.02.2024 godz. 9.0008.03.2024 godz. 15.00
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.26.02.2024 godz. 9.0013.03.2024 godz. 15.00
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.22.03.2024 godz. 09.00
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).22.03.2024 godz. 9.0028.03.2024 godz. 15.00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.03.04.2024 godz. 12.00
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE
6.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.13.05.2024 godz. 9.0024.05.2024 godz. 15.00
7.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.13.05.2024 godz. 9.0028.05.2024 godz. 15.00
8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.05.06.2024 godz.12.00
9.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).05.06.2024 godz. 9.0011.06.2024 godz. 15.00
10.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.13.06.2024 godz. 12.00

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, dlatego w naborze rozpatruje się wyłącznie podania mieszkańców Rzeszowa.

Nabór do Przedszkola na rok szkolny 2024/2025 obywa się w II etapach:
I etap – składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego, który trwa od 12.02.2024 r. od godziny 8.00 do 21.02.2024 r. do godziny 15.00.

II etap, który trwa od 26.02.2024 r. od godziny 9.00 do 08.03.2024 r. do godziny 15.00, dotyczy dzieci nowych
i odbywa się drogą elektroniczną.

UWAGA !!!

Pod podany adres/link
https://portal.vulcan.net.pl/jst/rzeszowprojekt/CMS/nabor-k.aspx
będzie można dokonać zapisu dziecka do przedszkola.

Po wprowadzeniu danych drogą online należy wniosek wydrukować, podpisać przez obojga rodziców i wraz z DOKUMENTAMI potwierdzającymi dane we wniosku dostarczyć do placówki
I preferencji/wyboru.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTACJĄ NIEZBĘDNĄ DO NABORU !!!