PODZIĘKOWANIE ZA WARSZTATY – PIERWSZA POMOC

Serdecznie dziękujemy Pani Izabeli Słodzińskiej za przeprowadzenie warsztatów dla wychowanków naszego Przedszkola z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.