Kącik Rodzica – ciekawe porady i artykuły

Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach ...

LATERALIZACJA – CO TO JEST?

Proces lateralizacji rozwija się już w okresie niemowlęcym. Badania pokazują, że do 6 miesiąca życia nie obserwuje się różnic w zakresie preferencji jednej z rąk. W 7 miesiącu życia jedna z półkul mózgowych zaczyna przejawiać przewagę czynnościową i wtedy zaczynamy obserwować, że dziecko posługuje się chętniej jedną lub drugą ręką. Gdy ta preferencja będzie już wyraźna, można mówić o wczesnej lateralizacji. Między 2 a 3 rokiem życia można zaobserwować zanik przejawów lateralizacji kończyn górnych. Może wynikać to z tego, że doskonali się umiejętność chodzenia, biegania, która jest czynnością symetryczną, angażującą w tym czasie intensywniej pracę jednocześnie obydwu półkul mózgowych. Jeśli oddziaływanie półkul mózgowych jest na podobnym poziomie, to nie występuje dominacja w obrębie rąk. Gdy czynność chodzenia staje się umiejętnością zautomatyzowaną, dziecko znowu zaczyna wyraźnie preferować jedną z rąk. W wieku 6–7 lat zwykle ustala się dominacja jednej z rąk. Lateralizacja wykształca się do 12–14 roku życia, choć badacze nie są zgodni dokładnie, kiedy ostatecznie się to dzieje – jedni twierdzą, że wcześniej, a inni, że później.

Lateralizacja to inaczej stronność ciała, a więc większa sprawność jednej strony ciała od  drugiej, która nie ogranicza się wyłącznie do pracy rąk, choć najwyraźniej zaznacza się właśnie w czynnościach manualnych. Występuje ona również w przypadku nóg oraz parzystych narządów zmysłu (oczu, uszu).

Rodzaje lateralizacji:

 • Lateralizacja jednorodna – prawostronna. Dziecko posługuje się prawą ręką w manipulacji – rysuje, trzyma łyżkę itp., kopie piłkę prawą nogą i na tej nodze wykonuje podskoki, zagląda prawym okiem do lunetki, albo do dziurki od klucza, przystawia zegarek do prawego ucha, aby posłuchać tykania. U tego dziecka mamy dominację lewej półkuli mózgowej – w sferze ruchowej.
 • Lateralizacja jednorodna – lewostronna (występuje zdecydowanie rzadziej). Dziecko preferuje wykonywanie wszystkich czynności lewą ręką – rysuje, trzyma łyżkę itp., kopie piłkę lewą nogą i na tej nodze wykonuje podskoki, zagląda lewym okiem do lunetki, butelki, albo dziurki od klucza, przystawia zegarek do lewego ucha – u tych dzieci w sferze ruchowej dominuje prawa półkula mózgowa.

Lateralizacja jednostronna (zarówno prawo- jak i lewo- daje większą gwarancję precyzji i ekonomii ruchów).

 • Lateralizacja nieustalona – jest stanem przejściowym u małego dziecka do czwartego roku życia nie powinna budzić niepokojów. Gdy utrzymuje się po szóstym roku życia może świadczyć o opóźnieniu procesu lateralizacji. Może występować wtedy, gdy w jakimś wariancie dominacja jest ustalona, np. leworęczność, oburęczność, obunożność. Dziecko jest niezdecydowane, czy rysować lewą, czy prawą ręką, przekłada łyżkę, widelec, ma problemy z decyzją, na której nodze skakać, najczęściej nie skacze w ogóle na jednej nodze, niezdecydowanie przekłada lunetkę, zegarek.
 • Lateralizacja skrzyżowana (niejednorodna) – w takim przypadku dziecko może być np. praworęczne i jednocześnie leworęczne, (albo odwrotnie) – każdy z narządów ruchu i zmysłów wykazuje wyraźną przewagę, ale występuje ona po przeciwnych stronach.

Najprostszym sposobem, by ustalić dominację, jest przeprowadzenie testu, który składa się z kilku zadań (minimum 3 z jednego zakresu):

próby do badania lateralizacji

w zakresie oczu:

 • patrzenie przez kalejdoskop,
 • patrzenie przez rolkę papieru ,,lunetka” – kartka zwinięta w rulon,
 • zaglądanie okiem do butelki, wazonu,
 • patrzenie przez otwór wycięty w kartce,
 • patrzenie przez dziurkę od klucza,

w zakresie rąk:

 • wrzucanie koralików do kubeczka,
 • mieszanie łyżeczką w kubeczku,
 • zgięcie papieru w kulkę,
 • sięganie po wybrany przedmiot,
 • budowanie wieży z klocków,
 • odrzucanie małej piłeczki,
 • demonstrowanie wkręcania żarówki,

w zakresie uszu:

 • słuchanie tykania budzika,
 • słuchanie szumu dużej muszli,

w zakresie nóg:

 • kopanie piłki,
 • zatrzymanie toczącej piłki,
 • podskakiwanie na jednej nodze,
 • przesuwanie nogą leżącego na podłodze przedmiotu,
 • wchodzenie lub schodzenie ze schodów (obserwacja, którą nogą rozpoczyna czynność).

Lateralizacja jest integracyjnym procesem rozwoju, na tym polu również możemy wspomagać rozwój naszego dziecka.

Oto propozycje kilku prostych zabaw, ćwiczeń, dzięki którym dzieci lepiej będą różnicować stronę lewą od prawej, będą swobodniej orientować się w schemacie własnego ciała oraz w kierunkach przestrzennych, a także dzięki nim mogą doskonalić percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo – ruchową, oraz sprawność w zakresie małej motoryki:

orientację w schemacie ciała i przestrzeni:

 • utrwalenie poprawnego rozumienia pojęć i określeń dotyczących pozycji ciała i prostych ruchów ( prawa, lewa, do góry, na dół, niżej, wyżej, prosta, zgięta);
 • utrwalanie rozróżniania stron ciała: pokaż prawą rękę, lewą nogę, prawe ucho;
 • określanie na obrazku położenia poszczególnych przedmiotów w przestrzeni: na, pod, przed, za, obok, w;
 • rysowanie przedmiotów w odpowiednim położeniu (np.: na środku kartki narysuj dom, obok domu stoi buda, na budzie siedzi kot, itp.);
 • chodzenie pod dyktando: idź dwa kroki do przodu, trzy kroki w lewo, dwa kroki w prawo, jeden krok do tyłu, itp.;
 • odtwarzanie konstrukcji z plasteliny i materiałów przyrodniczych (patyczki, liście, kamyki, piasek), tworzenie własnych konstrukcji i nazywanie położenia elementów.

percepcja wzrokowa:

 • układanie puzzli, obrazków z elementów w całość;
 • zaznaczanie różnic i podobieństw pomiędzy podobnymi ilustracjami, zdjęciami;
 • układanie wg wzoru; komponowanie własnych wzorów;

koordynacja wzrokowo-ruchowa:

 • kreślenie w powietrzu kształtów geometrycznych, liter, cyfr;
 • kreślenie linii poziomych, pionowych, ukośnych, kształtu koła;
 • rysowanie tzw. leniwej ósemki;
 • rysowanie, malowanie na dużych arkuszach;
 • wypełnianie kolorem obrazków konturowych;
 • rysowanie po śladzie – tzw. ćwiczenia grafomotoryczne;
 • obrysowanie, rysowanie z wykorzystaniem szablonów;
 • malowanie palcami, z wykorzystaniem obu rąk;
 • wycinanie nożyczkami;
 • nawlekanie korali, makaronu, słomek, itp.

sprawność w zakresie motoryki małej:

 • wydzieranki papierowe;
 • nawijanie nici na szpulkę;
 • zbieranie małych elementów, np. grochu, koralików np. segregowanie wg. koloru itp.;
 • lepienie z plasteliny, modeliny, ciastoliny.

Jakie mogą być konsekwencje opóźnionej lateralizacji?

Kiedy dziecko ma opóźniony rozwój lateralizacji, gdy przyjmuje ona wariant lateralizacji nieustalonej, może to w znaczący sposób przekładać się na różne umiejętności. Skutkami opóźnionej lateralizacji mogą być m.in.:

 • trudności w różnicowaniu lewej i prawej strony;
 • trudności z orientacją w schemacie ciała;
 • problemy z orientacją w przestrzeni;
 • trudności z koordynacją wzrokowo-ruchową;

Powyższe trudności mogą się być przyczyną problemów w nauce pisania i czytania.

Przygotowała: Grabicka Danuta

Literatura:

1. Bogdanowicz M. ,,Leworęczność u dzieci”, Warszawa 1992, WSiP;

2. Bogdanowicz M „Lewa ręka rysuje i pisze. Ćwiczenia przygotowujące do pisania dla

dzieci leworęcznych”, Gdańsk 2003, Harmonia;

3. Czajkowska I., Herda K. ,,Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole”, Warszawa 1989,

WSiP S.A.;

5. Spionek H. Dziecko leworęczne. Warszawa 1964, Nasza Księgarnia ;

6. Marta Cholewińska-Dacka ,,Lateralizacja w rozwoju dziecka”, artykuł w Bliżej Przedszkola 12.219/2019

WARTO POCZYTAĆ – JAK PRAWIDŁOWO ODDYCHAĆ

Znalezione obrazy dla zapytania: oddychanie przez nos

Oddychanie przez usta- dlaczego to bardzo zły nawyk?

Stale otwarta buzia u dziecka powinna zaniepokoić czujnego rodzica. Najwłaściwszy sposób oddychania to pobieranie powietrza przez nos. Wielu przedszkolaków oddycha przez usta. Jakie są tego przyczyny i dlaczego powinniśmy jak najszybciej wyeliminować ten nawyk?

  Oddychanie to naturalna, niezbędna do życia czynność fizjologiczna. Na co dzień nie poświęcamy większej uwagi temu, w jaki sposób oddychamy. Często dopiero katar i zatkany nos przypominają  nam, jak ważny jest drożny nos, a dzięki niemu możliwość swobodnego pobierania powietrza.

Prawidłowe oddychanie.

Najbardziej fizjologicznym sposobem oddychania jest pobieranie powietrza drogą nosową. W niektórych warunkach oddychamy częściowo także przez usta. Są to zazwyczaj sytuacje, w których nasz organizm potrzebuje więcej tlenu, np. przy wysiłku fizycznym czy podczas mówienia. Dziecko zarówno w trakcie snu, jak również w dzień powinno oddychać przez nos. Jest to warunek konieczny do prawidłowego rozwoju mowy. Właściwy sposób oddychania to także podstawa dla kształtowania się prawidłowego zgryzu oraz ładnego i proporcjonalnego wyglądu twarzy.

Dlaczego dziecko oddycha przez usta.

Przyczyn oddychania przez usta może być wiele. Najczęściej występujące to przerost trzeciego migdała, skrzywienie przegrody nosowej lub ukształtowanie nawyku oddychania przez usta na skutek długotrwałej niedrożności nosa. Powietrze pobierane przez buzię nie zostaje oczyszczone, nawilżone i ogrzane, jak to się dzieje w przypadku oddychania przez nos. Oddychanie torem ustnym osłabia śluzówkę, wysusza ją i podrażnia. Wirusy i bakterie mają wówczas ułatwione zadanie i dziecko po raz kolejny zapada na infekcję górnych dróg oddechowych.

Mowa i zgryz, a oddychanie.

Oddychanie przez usta wpływa niekorzystnie na wymowę. Niedomknięta buzia u dziecka powoduje, iż język przyjmuje nieprawidłową pozycję w jamie ustnej. Zamiast spoczywać na podniebieniu, zajmuje niską pozycję – leży na dnie jamy ustnej. Nawyk ten utrudnia pionizację języka, która jest nieodłącznym elementem do nauki takich głosek jak: „l”, „sz”, „ż”, „cz”, „dż”, oraz „r”.  język leżący bezwładnie na dnie jamy ustnej często „ucieka” pomiędzy zęby i w efekcie możemy mieć do czynienia z seplenieniem międzyzębowym. Jest to wada bardzo trudna do leczenia. Wymaga wielomiesięcznej terapii logopedycznej i nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Takie oddychanie przyczynia się również do rozwoju wielu wad zgryzu, zaburzeń pracy mięśni twarzy, w przyszłości może prowadzić do częściowej blokady dróg oddechowych.

Jak zapobiegać?

Najważniejszą sprawą w przypadku dzieci, które oddychają przez usta, jest ustalenie i usunięcie przyczyny powodującej trudność w pobieraniu powietrza drogą nosową. Po każdej przebytej infekcji należy sprawdzić czy dziecko powróciło do prawidłowego sposobu oddychania.  Poprzez oddychanie  przez usta do organizmu dziecka zostaje dostarczona mniejsza ilość tlenu, co wiąże się także z niespokojnym snem, brakiem energii, niechęcią do zabawy czy zaburzeniami przemiany materii.

Na podstawie art. K. Sochy

Bliżej Przedszkola 9.228/2020

Oprac. K. Bartkowicz- Zapaśnik

CHROŃ DZIECKO W SIECI !!!

Dziecko w sieci- broszura dla rodzica

http://www.dzieckowsieci.pl/wp-content/uploads/2017/02/Broszura-Chro%C5%84-dziecko-w-sieci.pdf

screen

Plakat zawiera podstawowe zasady budowania pozytywnej relacji dziecko – rodzic.
https://www.edukacja.fdds.pl/6d04935b-cc2d-4868-8690-a4850064a62a/Extras/ulotka-apel-twojego-dziecka-FDDS-12042017.pdf

screen

Bezpieczne media. Poradnik dla rodziców 
Broszura informacyjna poświęcona bezpieczeństwu dzieci i młodzieży korzystających z mediów elektronicznych,

https://www.edukacja.fdds.pl/fc63516e-e941-4d3c-827d-9febcf076630/Extras/broszura_Dziecko-i-media-19-09-2017.pdf

Jak odpowiadać na trudne pytania dzieci na temat sytuacji związanej z koronawirusem? – Co robić, by minimalizować obawy dziecka?

Objawy autyzmu – czy moje dziecko ma autyzm

Polski Autyzm

Wczesne objawy autyzmu występują zazwyczaj przed 3 rokiem życia. Oznaki autyzmu widoczne są w rozwoju społecznym i w rozwoju komunikacji.

Wczesne wykrycie spektrum autyzmu ma duże znaczenie. Pomaga w dobraniu działań, które wspierają dziecko w uczeniu się i nawiązywaniu relacji.https://polskiautyzm.pl/objawy-autyzmu-u-dziecka/

Niepokojące objawy u dziecka - co dalej? - Ponad Wszystko

Jak ustrzec się błędów żywieniowych – praktyczne wskazówki
Zdrowe żywienie dzieci – różnorodność w diecie dziecka. Czym jest ...
Oto kilka wskazówek, które pozwolą Ci uniknąć błędów w żywieniu dziecka. Kierując się nimi, zapewnisz przedszkolakowi jeszcze zdrowsze posiłki na co dzień.

 • W codziennym jadłospisie dziecka (w równych odstępach czasu) zaplanuj co najmniej 4-5 posiłków (wśród nich przynajmniej jeden powinien być ciepły).
 • Pamiętaj, aby w głównych posiłkach, takich jak: pierwsze śniadanie, obiad i kolacja, znalazło się źródło pełnowartościowego białka, np. wędlina, mięso, ryba, jajko lub produkt mleczny (ser żółty, twaróg, jogurt naturalny lub kefir).
 • W posiłkach uzupełniających (drugie śniadanie, podwieczorek) uwzględnij przetwory mleczne oraz dodatki warzywne i owocowe.
 • Jeśli nie ma przeciwwskazań, podawaj dziecku dużo produktów zbożowych, takich jak: grube kasze, płatki (nie tylko kukurydziane) oraz ciemne pieczywo – to doskonałe źródło błonnika pokarmowego!
 • Chowaj słodycze i wysokokaloryczne przekąski (np. chipsy, paluszki, ciasteczka), po które łatwo i bez kontroli sięga Twoje dziecko. Ogranicz ich spożywanie przez dziecko podczas siedzących czynności, jak oglądanie telewizji. Jako przekąski podawaj zdrowe produkty, np. świeże owoce lub niesolone orzechy.
 • Ograniczone ilości słodyczy możesz podawać dziecku po posiłku, pamiętaj jednak, aby nie były one nigdy nagrodą.
 • Unikaj potraw smażonych w głębokim tłuszczu, wybieraj raczej potrawy grillowane, pieczone w folii lub smażone bez tłuszczu.
 • Do posiłków gotowanych i duszonych używaj oleju rzepakowego lub oliwy, a do surówek
  i sałatek odpowiedni będzie dodatek oleju słonecznikowego lub sojowego.
 • Ograniczaj sól – do przygotowywanych potraw dodawaj zioła i delikatne przyprawy.
 • W diecie dziecka unikaj słodkich napojów gazowanych i żywności typu fast-food, takiej jak: frytki, hamburgery, cheesburgery, pizza. Uważaj na wymyślne i modne diety, które z reguły nie są prawidłowo zbilansowane i nie nadają się dla dzieci!
 • Jeśli Twoje dziecko ma jakieś alergie pokarmowe, starannie zaplanuj menu, aby eliminacja produktów alergizujących nie skutkowała niedoborami składników odżywczych (najlepiej wyszukać odpowiednie zamienniki eliminowanych produktów).
 • Żywienie dziecka powinno być urozmaicone z wykorzystaniem różnych produktów z każdej
  z podstawowych grup. W codziennej diecie powinny znaleźć się: produkty zbożowe i ziemniaki; warzywa i owoce; mleko i produkty mleczne; mięso, wędliny, ryby i jaja; tłuszcze; nasiona strączkowe i orzechy; cukier i słodycze.

JAK SPĘDZAĆ CZAS Z MŁODSZYM DZIECKIEM W DOMU. ZACHOWANIA SPRZYJAJĄCE  KORZYSTNEMU ROZWOJOWI DZIECKA.
Czas – najważniejsze, co możesz dać swojemu dziecku.

 1. Odpowiadam na wszystkie pytania dziecka  cierpliwie i szczerze.  
 2. Udostępniam mu miejsce, w którym może pokazać swoje prace (internet, np. facebook, inne komunikatory, aby dziecko miało poczucie, że inne osoby także mogą pochwalić jego prace) .
 3. Toleruję nieporządek w miejscu pracy, gdzie dziecko pracuje i nie skończyło malowania, modelowania itp.
 4. Udostępniam  miejsce wyłącznie dla jego użytku, potem (pkt 6 ) po zakończonej pracy dziecko samo sprząta.
 5. Wyznaczam  obowiązki  odpowiednie dla jego wieku.
 6. Pomagam mu w tworzeniu jego własnych planów i decyzji.
 7. Uczę dziecko doskonalenia się w podjętych przez nie zadaniach.
 8. Ustanawiam rozsądne zasady zachowania się i dopilnowuję, aby dziecko ich przestrzegało.
 9. Nie porównuję go do innych dzieci, nie poniżam gdy koryguję jego zachowania. Nigdy nie wyśmiewam go.
 10. Zachęcam do własnych przemyśleń i samodzielnego rozwiązywania problemów, zachęcam do samodzielnego myślenia.
 11. Regularnie czytam mu.
 12. Zachęcam do wymyślania opowiadań,  fantazjowania, tworzenia ciągów zdarzeń.
 13. Pozwalam na wypowiadanie własnego zdania w planowanie zajęć rodzinnych.
 14. Zachęcam do zapamiętywania opowiadań, wierszy, piosenek, wyliczanek, rymowanek.
 15. Zachęcam do bawienia się różnymi  „rupieciami” znalezionymi w domu.
 16. Zachęcam do pomocy rodzicowi w domu, w kuchni, w garażu, przy porządkowaniu piwnicy itp.
 17. Stwarzam mu możliwości podejmowania konkretnych decyzji.
 18. Pomagam  w znalezieniu ciekawych programów w internecie, telewizji,  omawiam, wyjaśniam.
 19. Zachęcam do pozytywnego myślenia o swoich możliwościach.
 20. Okazuję dziecku , że jest kochane dla niego samego, a nie dla jego osiągnięć.

Opracowała mgr Jolanta Lewicka-Kowalewicz
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie

JAK PRZETRWAĆ IZOLACJĘ  I NIE ZWARIOWAĆ ?


Psychologiczne wsparcie w czasie izolacji - dostępne m.in. przez ...            Sytuacja związana z koronawirusem zmusiła wiele rodzin do przebywania ze sobą dłużej niż dotychczas. W codziennym, „normalnym” życiu przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że mamy własną przestrzeń poza rodziną, którą jest np. miejsce pracy, siłownia, wyjście do kosmetyczki czy fryzjera lub spotkania z przyjaciółmi. Ta mała własna przestrzeń jest nam niezbędna do tego, abyśmy nawet mają rodziny, mogli mieć poczucie względnej wolności i niezależności. Takie momenty pozwalają nam się „zwentylować”, odreagować trudne emocje, które z natury towarzyszą naszym relacjom  z innymi ludźmi, nawet tymi, których bardzo kochamy. A może zwłaszcza z tymi, których bardzo kochamy.
            Aktualnie, w związku z zaistniałą sytuacją, nasza przestrzeń i nasza wolność zostały nam odebrane, a bliskie relacje rozgrywają się na ograniczonej przestrzeni w szerszym niż dotychczas wymiarze czasu. Co może z tego wynikać? Często słyszę pytanie, a nawet wyrzuty do siebie czynione sobie przez rodziców, że skoro czują się zmęczeni swoimi dziećmi to czy są oni dobrymi rodzicami? Czy jeżeli przebywanie non stop z moim dzieckiem mnie złości, to może nie kocham swojego dziecka? Czy słusznie ? Absolutnie nie. Sytuacja ograniczenia wolności, brak możliwości realizowania własnych potrzeb, brak własnej przestrzeni, w której nie bylibyśmy sprowadzeni wyłącznie do roli rodzica powodują, że pojawiają się w nas trudne emocje, które mogą dotyczyć także naszych dzieci czy innych bliskich osób. Nie ma to żadnego związku z byciem dobrym czy złym rodzicem czy z miłością do własnego dziecka. Nawet w najlepszej i najbliższej relacji potrzebny jest powiew świeżego powietrza, którego obecnie wszystkim nam brakuje.
            Sytuacja, w której nasze własne potrzeby pozostają niezaspokojone powoduje frustrację, która, chcąc nie chcąc, może przekładać się na przeżywanie trudnych emocji w stosunku do osób, z którymi łączy nas bliska i bezpieczna więź, w tym partnerów, współmałżonków czy dzieci. Możemy czuć złość, gniew, bezsilność, smutek, apatię, niechęć. Z psychologicznego punktu widzenia pojawienie się tych emocji jest całkowicie naturalne i nie ma żadnych powodów, aby czynić sobie z ich powodu wyrzuty, a tym samym potęgować jeszcze złe samopoczucie. Co zatem robić? Po pierwsze, dać sobie prawo do tego, aby czuć się źle, do przeżywania wszystkich trudnych emocji, które się w nas pojawiają. Celowo nie używam tutaj nazwy „złe emocje”, ponieważ żadne emocje nie są złe, mogą one ewentualnie być trudne dla nas lub dla innych. Co jeszcze? Warto, nawet przy ograniczonych możliwościach, podzielić opiekę nad dzieckiem lub dziećmi pomiędzy członków rodziny (współmałżonek, partner, dziadkowie). Warto zadbać o to, żeby każdy rodzic miał możliwość mieć tzw. „czas dla siebie”, żeby mógł poczytać książkę, obejrzeć serial czy wziąć długą kąpiel. Przy tej okazji warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, o której często rozmawiam w poradni z rodzicami, a mianowicie o tym, aby zachęcać swoje dzieci do większej samodzielności np. w zakresie wykonywania swoich obowiązków szkolnych. Nie ma żadnego powodu, aby rodzic musiał dziecku cały czas towarzyszyć podczas wykonywania zadań czy nauki, zamiast tego warto zachęcać dziecko do wykonywania zadań samodzielnie, a następnie je odpytać lub sprawdzić zadanie. Korzyści z tej sytuacji będą obustronne. 
Magdalena Czyżewska
psycholog, psychoterapeuta, seksuolog
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie

POMYSŁY NA NAUKĘ
W DOMU!!!

Znalezione obrazy dla zapytania: edukacja


Na naszej stronie znajdą Państwo gotowe do druku karty pracy https://eduzabawy.com/karty_pracy/ podzielone tematycznie oraz generatory kart pracy do edycji takich jak nauka pisania, pisanie po śladzie, nauka zegara, grafy matematyczne i wiele innych https://eduzabawy.com/generatory/
Nasze materiały są darmowe, z wysokiej jakości grafikami w formacie PDF. Wygenerowane karty można przesłać uczniom. Ponadto w dziale kalendarz świąt znajdują się dekoracje, dyplomy oraz napisy. Mamy nadzieje, że nasza strona okaże się pomocna.