Harmonogram – schodzenie i rozchodzenie się dzieci w roku szkolnym 2021/2022

Podobny obraz

Odbieranie dziecka z przedszkola!!!
 Wszystkich Rodziców prosimy o zgłoszenie się do nauczycieli poszczególnych grup w celu 
wypełnienia OŚWIADCZENIA i wskazania osób (innych niż rodzice i opiekunowie prawni) upoważnionych do wybierania dziecka z przedszkola.

Komunikat dyrektora szkoły i oświadczenie Związku Miast Polskich – Zespół  Szkół nr 1 w Żorach

Uprzejmie informuję że Przedszkole  w dalszym ciągu   do odwołania  pracuje  
w  ZAOSTRZONYM REŻIMIE SANITARNYM.

Proszę Państwa o bezwzględne przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących w naszym przedszkolu oraz przestrzeganie godzin przyprowadzania dzieci tj. do godz. 8.30 i odbierania tj. od godz. 14.30.
PRZYPOMINAM – dziecko przyprowadza i odprowadza tylko 1 Rodzic.

W przypadku zauważenie niepokojących objawów u dziecka lub u Rodziców, pozostajemy w domu
i informujemy o tym fakcie dyrektora  przedszkola.

Życzę Państwu dużo zdrowia, cierpliwości.
Proszę o zrozumienie i wzajemne wspieranie się w tym trudnym czasie.

BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI ZA SIEBIE I INNYCH.
Dyrektor Przedszkola Anna Wilk