Schodzenie i rozchodzenie się dzieci

Podobny obraz

Odbieranie dziecka z przedszkola!!!
 Wszystkich Rodziców prosimy o zgłoszenie się do nauczycieli poszczególnych grup w celu 
wypełnienia OŚWIADCZENIA i wskazania osób (innych niż rodzice i opiekunowie prawni) upoważnionych do wybierania dziecka z przedszkola.

Komunikat dyrektora szkoły i oświadczenie Związku Miast Polskich – Zespół  Szkół nr 1 w Żorach

Informujemy, że w Przedszkolu 
obowiązują godziny przyprowadzania dzieci tj.
do godz. 8.30 i odbierania dzieci tj. od godz. 14.30.
PRZYPOMINAMY – dziecko przyprowadza

i odprowadza Rodzic lub opiekun prawny lub osoba upoważniona.

Rodzic ma obowiązek pozostania w szatni do momentu, kiedy przekaże dziecko pod opiekę nauczycielowi!!!

Prosimy o obligatoryjne dostosowanie się do powyższej informacji.