Skład Rady Rodziców – rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca – Pani Agata Rzeszutek

W-ce przewodnicząca – Pani Karolina Pasieka-Mazur

Skarbnik – Pani Joanna Pelc

z-ca skarbnika – Pani Justyna Gajda-Nowak

sekretarz – Pani Katarzyna Fąfara