Skład Rady Rodziców – rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca – Pani Agata Rzeszutek

W-ce przewodnicząca – Pani Malwina Obrębska- Cichoń

Skarbnik – Pani Joanna Pelc

Sekretarz – Pani Justyna Wyskiel