Kontakt

Przedszkole Publiczne Nr 32 w Rzeszowie
ul. Podwisłocze 26a
35-310 Rzeszów

TELEFONY

Telefon do przedszkola: 177 48 33 91 (Korytarz)
Dyrektor: 177 48 33 88
Księgowość: 177 48 33 90
Intendent: 177 48 33 92

ADRESY E-MAIL

sekretariat@pp32.resman.pl
dyrektor@pp32.resman.pl

KONTAKT W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

W związku z ogłoszeniem w dniu 20.03.2020 r. przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informujemy, że od dnia 23.03.2020 r.
DO ODWOŁANIA wszelkie sprawy załatwiane są telefonicznie lub e-mailowo. 
Przedszkole nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem. 
W związku z powyższym prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 17748 33 91, 90, 92, 88 oraz drogą e-mailową na adres: dyrektor@pp32.resman.pl lub sekretariat@pp32.resman.pl

Adresy e-mail do nauczycieli z poszczególnych grup: