Kontakt

Przedszkole Publiczne Nr 32 w Rzeszowie
ul. Podwisłocze 26a
35-310 Rzeszów

TELEFONY
Dyrektor: 17 748 33 88

Księgowość: 17 748 33 90
Intendent: 17 748 33 92 (zgłaszanie nieobecności dłuższej dziecka lub spóźnienia dziecka)
Telefon do przedszkola: 177 48 33 91 (korytarz)

GODZINY PRACY ADMINISTRACJI:
Księgowość 7.00 – 15.00
Intendent 7.30 -15.30

GODZINY PRZYJMOWANIA ZINTERESOWANYCH PRZEZ DYREKTORA:
PONIEDZIAŁEK 15.00-16.00; ŚRODA 7.00- 8.00

ADRESY E-MAIL
sekretariat@pp32.resman.pl
dyrektor@pp32.resman.pl

KONTAKT W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

W związku z ogłoszeniem w dniu 20.03.2020 r. przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informujemy, że od dnia 23.03.2020 r.
DO ODWOŁANIA wszelkie sprawy załatwiane są telefonicznie lub e-mailowo. 
Przedszkole nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem. 
W związku z powyższym prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 17748 33 91, 90, 92, 88 oraz drogą e-mailową na adres: dyrektor@pp32.resman.pl lub sekretariat@pp32.resman.pl

Adresy e-mail do nauczycieli z poszczególnych grup: