Rozkład dnia

Godziny Rozkład zajęć
6:30 - 8:15 Schodzenie się dzieci
Swobodne zabawy i spontaniczne działania w dowolnym miejscu i w dowolnym towarzystwie. Eksploracja kącików – inspiracja i obserwacja dokonywana przez nauczyciela.
8:15 - 8:30 Prace porządkowe
Ćwiczenia ruchowe

Wspólne zabawy ruchowe, improwizacje muzyczne i pantomimiczne.
8:30 - 9:00 Śniadanie
Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne. Dyżury przy stole – nakrywanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9:00 - 10:00 Zajęcia edukacyjne
Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, ruchowe, umuzykalniające:
- wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci z wraz z edukacją matematyczną,
- kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, rozwijanie mowy, rozwijanie poczucia przynależności patriotycznych, obywatelskich i rodzinnych,
- wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
- pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń, kształtowanie sprawności fizycznej, wychowania przez sztukę (muzyka i śpiew, pląsy i tańce), gry i zabawy ruchowe,
- obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i ogrodnicze.
10:00 - 10:15 Drugie śniadanie
10:15 - 11:15 Zabawy w ogrodzie
Spacery, wycieczki, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i ogrodnicze.
11:15 - 11:30 Przygotowanie do obiadu
Czynności porządkowo-higieniczne: mycie rąk, nakrywanie do stołu.
11:30 - 12:00 Obiad
I danie - zupa.
12:00 - 13:30 Starszaki 5, 6 latki:
Zajęcia edukacyjne. Słuchanie lub ciche czytanie. Praca indywidualna. Zajęcia reedukacyjne. Zadania indywidualne:
- ciche czytanie, pisanie, słuchanie,
- manipulowanie – zależne od możliwości psychofizycznych dziecka,
- zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem komputera,
- praca wyrównawcza, indywidualna z dzieckiem.

Maluchy grupa 3 i 4 latki (I, II, III gr.):
Od godz. 12:15 do 13:30 relaks poobiedni: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.
13:00 - 13:30 Starszaki:
Swobodne zabawy, eksploracja kącików, budzenie zainteresowań technicznych - zabawy konstrukcyjne.
13:30 - 14:00 Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne
Obiad – II danie

Dbałość o estetykę jedzenia.
14:00 - 15:30 Zabawy w ogrodzie i w sali
- gry i zabawy ruchowe,
- obserwacje przyrodnicze.
15:30 - 17:00 Gry i zabawy ruchowe według uznania dzieci
Prace porządkowe
Rozchodzenie się dzieci