Konsultacje dla Rodziców 2023/2024

Konsultacje z Rodzicami w roku szkolnym 2023/2024 odbywają się w godzinach
i dniach wyznaczonych przez Panie nauczycielki z poszczególnych grup.

Adresy e-mail do nauczycieli z poszczególnych grup:

Harmonogram godzin dostępności dla Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Telefon kontaktowy: 17 748 33 92

Grupa Dzień Godzina
Grupa I Pszczółki czwartek Monika Partyka 15:30- 16:30
poniedziałek Anna Wilk 15:00-16:00
Grupa II Biedronki Środa Izabela Korczykowska 12:00- 13:00
Środa Magdalena Wisz 11:00- 12:00
Grupa III Motylki Środa Marta Rączy 15:30- 16:30
środa Barbara Nicgorska-Kruczek 15:30- 16:30
Grupa IV Sówki wtorek Danuta Grabicka 11:00 – 11:30, 16:30 – 17:00 (po II zmianie) 11:30 – 12;30 (po I zmianie)
wtorek Jolanta Kuźniar 11:00 – 11:30, 16:30 – 17:00 (po II zmianie) 11:30 – 12:30 (po I zmianie)
Grupa V Wiewiórki wtorek Renata Przybyło 11:00- 12:00
wtorek Katarzyna Bartkowicz-Zapaśnik 11:30- 12:30