Konsultacje dla Rodziców

Konsultacje z Rodzicami w roku szkolnym 2022/2023 odbywają się w godzinach
i dniach wyznaczonych przez Panie nauczycielki z poszczególnych grup.

Adresy e-mail do nauczycieli z poszczególnych grup:

Harmonogram godzin dostępności dla Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Telefon kontaktowy: 17 748 33 92

Grupa Dzień Godzina
Grupa I Pszczółki wtorek 11.00-12.00 Barbara Nicgorska-Kruczek/wz. Anna Pyra
wtorek 12.00-13.00 Jolanta Kuźniar
Grupa II Biedronki czwartek 15.30 - 16.30 Danuta Grabicka
Grupa III Motylki poniedziałek 10.30-11.30 lub 11.30-12.30 Renta Przybyło
piątek 10.30-11.30 lub 11.30 - 12.30 Katarzyna Bartkowicz-Zapaśnik
Grupa IV Sówki Środa 12.00 - 13.00 Izabela Korczykowska
Środa 12.30 - 13.30 Magdalena Wisz
Grupa V Wiewiórki Środa 15.30 -16.30 Monika Partyka, Marta Rączy