Konsultacje dla Rodziców

Konsultacje z Rodzicami w roku szkolnym 2021/2022 odbywają się telefonicznie w godzinach i dniach wyznaczonych przez Panie nauczycielki
z poszczególnych grup.
UWAGA: w przypadku spotkania osobistego z nauczycielem należy wcześniej umówić spotkanie.

Adresy e-mail do nauczycieli z poszczególnych grup:

Harmonogram konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Telefon kontaktowy: 17 748 33 92

Grupa Data Godzina
Grupa 1 - Pszczółki 08. 09. 2021; 05. 10. 2021; 02. 11. 2021; 07. 12. 2021; 04. 01. 2022; 01. 02. 2022; 01. 03. 2022; 05. 04. 2022; 03. 05. 2022; 07. 06. 2022; 15.00 – 15.30
Grupa 2 - Biedronki 05. 10. 2021; 16. 11. 2021; 14. 12. 2021; 11. 01. 2022; 16. 02. 2022; 15. 03. 2022; 19. 04. 2022; 17. 05. 2022; 16.00 – 16.30
Grupa 3 - Motylki 07. 10. 2021; 04. 11. 2021; 09. 12. 2021; 13. 01. 2022; 10. 02. 2022; 10. 03. 2022; 07. 04. 2022; 12. 05. 2022; 16.30 – 17.00
Grupa 4 - Sówki 22. 09. 2021; 20. 10. 2021; 24. 11. 2021; 15. 12. 2021; 19. 01. 2022; 23. 02. 2022; 16. 03. 2022; 20. 04. 2022; 18. 05. 2022; 15. 06. 2022; 16.30 - 17.00
Grupa 5 - Wiewiórki 05. 10. 2021; 02. 11. 2021; 07. 12. 2021; 04. 01. 2022; 01. 02. 2022; 01. 03. 2022; 05. 04. 2022; 10. 05. 2022; 07. 06. 2022; 16.00-16.30