UWAGA!!!

Ze względu na liczne uwagi ze strony rodziców na temat niewłaściwego parkowania samochodów:

PROSIMY O NIE BLOKOWANIE WJAZDU GŁÓWNEGO DO PRZEDSZKOLA (KOPERTY) Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO!!!
JEST TO DROGA POŻAROWA, KTÓRA MUSI BYĆ PRZEJEZDNA!!!

PROSIMY RÓWNIEŻ O WŁAŚCIWE PARKOWANIE SAMOCHODÓW ORAZ STOSOWANIE ODPOWIEDNIEJ PRĘDKOŚCI JAZDY!!!

MIEJSCA PARKINGOWE DLA RODZICÓW SĄ Z PRZODU PRZEDSZKOLA, MIEJSCA DLA PRACOWMIKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ Z TYŁU PRZEDSZKOLA

PROSIMY WSZYSTKICH O PRZESTRZEGANIE I STOSOWANIE W/W ZASAD!!!