KOMUNIKAT!!!

SZANOWNI RODZICE DO PRZEDSZKOLA PRZYPROWADZAMY WYŁĄCZNIE DZIECI ZDROWE BEZ ŻADNYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH TJ.: KATAR, KASZEL, WYSYPKA, BÓL BRZUCHA, BÓL GARDŁA, GORĄCZKA, WYMIOTY.

W PRZYPADKU TAKICH OBJAWÓW DZIECKO NALEŻY POZOSTAWIĆ W DOMU DO MOMENTU WYLECZENIA!!!