Opłaty za Przedszkole

W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od 8:00 – 13:00.
/Uchwała Nr LII/1227/2017 Rady miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 roku/
/https://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/PP15/Uchwa%C5%82a%20RM%20Rzeszowa%20LII-1227-2017.pdf

Czas pobytu dziecka w przedszkolu rejestrowany jest za pomocą czytników na karty zbliżeniowe. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola rejestrowane jest poprzez wczytanie karty zbliżeniowej przez rodzica lub osobę upoważnioną.

Przy wejściu karta powinna być wczytana, gdy dziecko jest przekazywane przez rodzica pod opiekę pracownika przedszkola.

Przy wyjściu karta powinna być wczytana w momencie, gdy dziecko jest przekazywane przez pracownika przedszkola rodzicowi.

Jeżeli karta nie zostanie wczytana przy wejściu, a dziecko w danym dniu będzie w przedszkolu, czas będzie liczony automatycznie od godziny 6.30.

Jeżeli karta nie zostanie wczytana przy wyjściu, a dziecko w danym dniu będzie w przedszkolu, czas będzie liczony automatycznie do godziny 17.00.

Opłata za wyżywienie. Opłata zależna jest od frekwencji dziecka.
Dzienna stawka żywieniowa wynosi
 do 9 zł.

Wpłat za Przedszkole należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca na rachunek
bankowy nr: 30 1020 4391 0000 6202 0187 6556
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka i grupy do której aktualnie uczęszcza.

W przypadku nieuregulowania opłat w wyżej wymienionym terminie zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki.

Informacje o odpłatności  dotyczące każdego dziecka można uzyskać po zalogowaniu się na konto eDziecko.
Zgłoszenia  nieobecności dziecka w przedszkolu można dokonywać również na konto eDziecko.
https://edziecko.edu.pl/
W przypadku spóźnień dziecka w danym dniu prosimy dzwonić w godzinach od 7.30
na numer telefonu 17 748 33 90, 91, 92.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.