Zajęcia dodatkowe – harmonogram

Znalezione obrazy dla zapytania zajecia dodatkowe

Rytmika   Rytmika są to zajęcia muzyczno – ruchowe, które odbywają się przy akompaniamencie fortepianu.
Czas zajęć jest dopasowany do każdej grupy wiekowej : 3-latki – 15 min 4-latki – 15 min 5-latki – 30 min 6-latki – 30 min Znalezione obrazy dla zapytania rytmika

  Zajęcia rytmiki rozwijają wiele istotnych umiejętności, m.in. :

 • Sprawność ruchową
 • Kształtują  pamięć i koncentrację
 • Doskonalą grę na różnych instrumentach perkusyjnych, np. bębenek, kołatka, itp.
 • Doskonalą umiejętność  tańca z rekwizytami, np. szarfy, obręcze, itp.
 • Rozwijają wrażliwość  muzyczną
 • Poznanie podstawowych pojęć  muzycznych
 • Reagowanie na różnorodną muzykę
 • Uczą pracy w grupie
 • Rozwijają otwartość i kreatywność dziecka

Zajęcia są oparte na starannie dobranych repertuarze, na który składają się piosenki, tańce i zabawy muzyczno – ruchowe. Poprzez dobranie piosenek o różnorodnym tematach dziecko uczy się poznawać otaczający je świat oraz rozumieć wiele nowych słów. Nauka śpiewu uczy poprawnego oddechu podczas śpiewania oraz dobrej dykcji. Do piosenek jest opracowana interpretacja ruchowa, która dodatkowo uczy umiejętności śpiewania z ruchem. Tańce rozwijają sprawność ruchowa oraz umiejętność tańca w parze i w grupie. Zabawy muzyczno – ruchowe uczą dzieci reagować na różne rodzaje muzyki oraz uczą poprawnego wykonywanie oraz reagowanie na polecenia nauczyciela.    Rytmika pozwala na wszechstronny rozwój dziecka zarówno muzyczny, fizyczny jak i emocjonalny.  Rytmika odbywa się w każdy wtorek i czwartek od godziny 13:00.

Angielski dla dzieci w miłej atmosferze

Podobny obraz  

Stosowane są różne metody, by nauka była efektywna i ciekawa dla najmłodszych:

 • metoda komunikacyjna z naciskiem na rozwijanie sprawności mówienia i rozumienia przy jednoczesnym kształtowaniu pozostałych sprawności językowych 
 • metoda ucząca komunikacji i porozumiewania się językiem angielskim
 • metoda naturalna czyli mówienie do uczniów prostym językiem z dużą liczbą powtórzeń
 • metoda komunikacyjna czyli stwarzanie w grupie naturalnych sytuacji sprzyjających wzajemnej komunikacji

Nadrzędnym celem jest stworzenie możliwości osłuchania się z językiem obcym, rozróżnianie języka obcego od ojczystego oraz rozwijanie zdolności i umiejętności językowych na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym poprzez inspirującą wyobraźnię i umysł dziecka, zabaw oraz stymulowanie ciekawości i tolerancji wobec innych ludzi i kultur. 
Proces uczenia się języka angielskiego u dzieci przedszkolnym to głównie wprowadzenie do rozwijania takich umiejętności jak: słuchanie, mówienie oraz śpiewanie i recytowanie.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu, wtorek i czwartek.

RELIGIA

Katecheza ma za zadanie doprowadzić dziecko do świadomości, że Pan Bóg stworzył mamę, tatę i wszystkich ludzi.
Katecheza powinna nauczyć dziecko pierwszych gestów i słów modlitwy.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w następujących godzinach:

Grupa IV
Środa 12:30 – 13:00 , piątek 11:00 – 11:30


Grupa V
Poniedziałek 9:30 – 10:00, piątek 11:30 – 12:00

ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE
Dawno, dawno temu każdy z nas uwielbiał wkraczać do świata baśni i bajek… Rozwiązywać kłopoty z Kubusiem Puchatkiem, wychodzić na przeciw przygodzie z Piotrusiem Panem czy kibicować księciu w walce ze smokiem. Dla najmłodszych te spotkania
z fantazją umieszczoną w książkach rozwijają wyobraźnię ale także wprowadzają w skomplikowany świat uczuć.

Podobny obraz

Grupy starsze ( III, IV i V ) raz w miesiącu wychodzą na zajęcia biblioteczne do Biblioteki Publicznej nr 6 przy ulicy Podwisłocze.