UWAGA: Rodzicu zapoznaj się – ważne informacje!

W związku z pandemią COVID-19 w przedszkolu obowiązują następujące zasady:

Zasłoń nos i usta, zdezynfekuj ręce, zachowaj odstęp

Przedszkole pracuje w reżimie sanitarnym. Prosimy Rodziców o bezwzględne przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących w naszym przedszkolu oraz przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbierania dzieci.

Dziecko przyprowadza i odprowadza tylko jeden Rodzic. Dzieci do naszej placówki należy przyprowadzać od godziny 6.30 do godziny 8.30. Od godziny 8.30 przedszkole zostaje zamknięte z powodu całkowitej dezynfekcji korytarza, holu oraz szatni. Odbiór dzieci z przedszkola możliwy jest nie wcześniej niż o godzinie 14.30 (po posiłku).

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZYPROWADZANIA DO PRZEDSZKOLA CHORYCH DZIECI, U KTÓRYCH WYSTĘPUJE PODWYŻSZONA TEMPERATURA, KASZEL, KATAR, BÓL GŁOWY, GARDŁA, CZY WYSYPKA.

W przypadku zauważenie niepokojących objawów u dziecka lub u Rodziców, pozostajemy w domu i informujemy o tym fakcie dyrektora  przedszkola.

Zabrania się również przebywania w ogrodzie przedszkolnym i korzystania z ogrodu po odebraniu dziecka z przedszkola.

Apelujemy także o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w miarę możliwości w godzinach pracy poszczególnych grup, aby dzieci nie mieszały się między oddziałami.

Wszystkie zasady obowiązujące w naszym przedszkolu znajdziecie Państwo TUTAJ.

Życzę Państwu dużo zdrowia. Proszę o zrozumienie i wzajemne wspieranie się w tym trudnym czasie.
BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI ZA SIEBIE I INNYCH!

Dyrektor Przedszkola Anna Wilk