Komunikat-zdjęcia pamiątkowe dla dzieci odchodzących z Przedszkola, tj. z grupy IV i V

Rodziców dzieci z grupy IV i V informujemy, że
w dniu 29 kwietnia 2024r.
od godziny 9.00 będą wykonywane zdjęcia pamiątkowe dla dzieci, które kończą edukację

w Przedszkolu Publicznym nr 32.

W tym dniu prosimy o przybycie dzieci ubranych elegancko.

Obecność obowiązkowa w tym dniu z uwagi na brak możliwości wykonania zdjęć w innym terminie.