Ważna informacja – wyjścia na spacery naszych wychowanków w okresie zimowym

Prosimy Rodziców o ubieranie dzieci stosownie do pory roku i pogody.
Braki w garderobie dzieci (np . szala. rękawiczek)
uniemożliwiają wyjścia na spacery i zabawy w ogrodzie w czasie pobytu dzieci w przedszkolu.

PROSIMY O DOSTOSOWANIE SIĘ DO W/W PROŚBY Z UWAGI NA TROSKĘ O ZDROWIE DZIECI!!!