PRACA PRZEDSZKOLA W PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ w dniach od 27.12.21 r. do 7.01.22 r.

W dniach od 27 do 31 grudnia 2021 r.
oraz od 3.01.22r. do 7.01.2022 r. przedszkole pełni dyżur dla dzieci, które zostały wpisane na listę chętnych do opieki w tych dniach
(zapisy trwały do 20 grudnia 2021 r do godziny 9.00).

W przypadku rezygnacji z opieki prosimy o zgłoszenie tego faktu, ilość dzieci wpływa na organizację pracy przedszkola i zapewnienie właściwego żywienia.
Prosimy o dostosowanie się do naszych zaleceń.