WAŻNY KOMUNIKAT

Z uwagi na zgłoszenia Rodziców o uczęszczaniu dzieci chorych do grup, prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad i przyprowadzaniu do Przedszkola wyłącznie zdrowych dzieci bez żadnych objawów chorobowych. Zadbajmy o nasze zdrowie!