WAŻNY KOMUNIKAT

Z uwagi na zgłoszenia Rodziców o uczęszczaniu dzieci chorych do grup prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad i przyprowadzaniu wyłącznie zdrowych dzieci bez żadnych objawów chorobowych.