WAŻNE-Rodzic pozostaje w szatni do momentu przekazania dziecka pod opiekę nauczyciela

Szanowni Państwo, Rodzic ma obowiązek pozostania w szatni po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola do momentu, kiedy przekaże dziecko pod opiekę nauczycielowi!!!

Prosimy o obligatoryjne stosowanie powyższej zasady!!!