Szacunek czyli grzeczność połączona z troską o uczucia i dobro drugiej osoby

W miesiącu październiku rozpoczęliśmy realizację innowacji pedagogicznej pt. „W świecie bajek – wyprawa do krainy wartości, to co ważne i cenne w życiu każdego człowieka”. Dzieci poprzez literaturę i działania aktywizujące odbyły podróż do krainy wartości. Pierwsza omawiana wartość to szacunek, który jest fundamentem wszystkich wartości. Szacunek czyli grzeczność połączona z troską o uczucia i dobro drugiej osoby.

W ramach poznawania tej wartości podejmowaliśmy z dziećmi szereg działań aktywizujących, m.in.:

  1. Co to jest szacunek?” – wspólnie z dziećmi określaliśmy czym jest szacunek, dlaczego powinniśmy szanować innych ludzi, rówieśników, osoby starsze, niepełnosprawne, znajomych, nieznajomych, a także zwierzęta, cudzą własność
    oraz samego siebie.
  1. Kodeks Dobrego Zachowania” – w ramach tego działania razem stworzyliśmy kodeks z zasadami, które obowiązują w naszej grupie.
  1. Magiczne słowa – klucze dobrego zachowania” – zajęcia warsztatowe z dziećmi. Wyjaśniliśmy kiedy, jak i dlaczego mówimy magiczne słowa: proszę, przepraszam, dziękuję.
  1. Drzewko życzliwości” – wykonaliśmy z dziećmi i rodzicami drzewko zmiłymi, ciepłymi słowami, życzeniami, pozdrowieniami, dobrymi uczynkami skierowanymi
    do koleżanek i kolegów, do najbliższych czy znajomych.
  1. Laurka dla kolegi lub koleżanki” – postawiliśmy na kreatywność naszych wychowanków. Każde dzieckosamodzielnie narysowało laurkę dla losowo wybranego dziecka i osobiście ją wręczyło koledze lub koleżance.
  1. Dobranocki z dawnych lat – Miś Uszatek” – oglądaliśmy bajki i przeprowadziliśmy rozmowy na ich temat, omawialiśmy przykłady wykorzystania cech charakteru Misia przez dzieci w życiu codziennym i co dzięki temu osiągniemy.

Dzieci przez cały miesiąc, okazywały sobie życzliwość, obdarzały się szacunkiem, uśmiechem. Pomagały sobie w codziennych sytuacjach, razem podejmowały ciekawe zabawy.

W naszej grupie panowała miła i życzliwa atmosfera, która jest pomocna w realizacji wielu czynności i zadań.