Podziękowanie za udział i pomoc w zorganizowaniu II Kiermaszu Świątecznego

Rada Rodziców, wychowawcy i wychowankowie oraz cała społeczność Przedszkola Publicznego nr 32 dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie kiermaszu. Zebrane fundusze zastaną przeznaczone na doposażenie placu zbaw w ogrodzie przedszkola.