PODARUJ 1,5% PODATKU na rzecz naszego Przedszkola

Drodzy Rodzice, Przyjaciele naszego Przedszkola!

Zwracamy się z prośbą do Państwa o dalsze wsparcie poprzez przekazanie 1,5 % podatku od dochodu na rzecz Przedszkola. Należymy do Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości”. Nasz wspólny KRS to 0000145905 dlatego ważne, żeby dopisać PP 32. Uzyskane środki przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci lub wyposażenie przedszkola.
Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.
Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu.

DRODZY RODZICE! PRZYJACIELE DZIECI!
Należymy do STOWARZYSZENIA „PRZEDSZKOLA PRZYSZŁOŚCI”, które jest Organizacją Pożytku Publicznego,

w związku z tym na rzecz naszej placówki
można przekazać 1,5 % podatku lub darowiznę.
Prosimy wesprzeć naszą działalność przekazując 1,5 %

z ogólnej kwoty podatku (po odliczeniach)
na konto Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości”
35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 30,
z dopiskiem PP-32
Numer KRS 0000145905


Serdecznie dziękujemy!!!