WAŻNY KOMUNIKAT

Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO ZAKAZ JAZDY SAMOCHODEM WZDŁUŻ CHODNIKA PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO PRZEDSZKOLA.
PRZEJAZD WYŁĄCZNIE DLA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA I PANI KRAWCOWEJ!!!

PARKOWANIE DLA RODZICÓW W CZASIE PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZNAJDUJE SIĘ WZDŁUŻ DROGI ASFALTOWEJ

PROSIMY O OBLIGATORYJNE STOSOWANIE W/W ZASADY