Dzień Babci i Dziadka – informacja

Niespodzianki dla naszych ukochanych Babć i Dziadków w tym roku z uwagi na stan epidemii odbędę się w następujący sposób –
21 stycznia 2022 r. dzieci otrzymają do domu upominki aby wręczyć swoim ukochanym Babciom i Dziadkom;
nagrania z występami dzieci Panie Nauczycielki przekażą po 28 stycznia 2022 r. ( z uwagi na liczne nieobecności dzieci oraz długą przerwę świąteczną).