WYJŚCIE DO FILHARMONII PODKARPACKIEJ-dzieci 5 i 6 letnie Grupa III,IV,V

W dniu 26 stycznia 2023 r. planowane jest wyście do Filharmonii Podkarpackiej na koncert KOLĘD ŚWIATA o godzinie 9.30 dla dzieci uczęszczających w czasie ferii do przedszkola.
Cena biletu – 10 zł od dziecka, wpłat należy dokonać u Pań pełniących dyżur w holu poprzez przyniesienie gotówki (w podpisanej kopercie imieniem i nazwiskiem dziecka) do 25 stycznia 2023 r. do godziny 8.30.
W tym dniu prosimy, aby dzieci przyszły na godzinę 8.00 z uwagi na planowane śniadanie o godzinie 8.00; wyjście na koncert o godzinie 8.30.