Akcja-Wędrująca Bajeczka, zapraszamy do udziału!!!

Zapraszamy wszystkie dzieci, rodziców i pracowników przedszkola do udziału w akcji „WĘDRUJĄCA BAJECZKA”; w ramach realizacji założeń innowacji pedagogicznej „W świecie bajek” – wyprawa do krainy wartości, to co ważne i cenne w życiu każdego człowieka.

Celem akcji jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych i propagowanie idei wymiany książek-bajek.
Prosimy dzieci, rodziców i pracowników przedszkola o przynoszenie do przedszkola ZBĘDNYCH KSIĄŻEK-BAJEK ( już przeczytanych) – tak, aby tworzyć podręczny księgozbiór w naszym przedszkolu. Czas trwania akcji: od 17 kwietnia 2024r.  do 17 czerwca 2024r. Najpóźniej do dnia 18 czerwca 2024r. należy zwrócić wszystkie wypożyczone książki-bajki.

CO NALEŻY ZROBIĆ ?

  1. Dziecko wraz z rodzicem podejmuje decyzję, którą książkę-bajkę z domowego księgozbioru chce umieścić w KĄCIKU WĘDRUJĄCEJ BAJECZKI. Książki przyniesione do przedszkola nie wracają do właściciela – stają się naszą wspólną własnością.  Po zakończeniu akcji książki-bajki pozostaną do dyspozycji przedszkola w celu dalszego korzystania przez przedszkolaków na zajęciach grupowych.
  2. Przyniesione książki należy  przekazać do koordynatorów akcji Pani Moniki Partyka lub Pani Marty Rączy. Następnie książki zostaną oznakowane logiem akcji  i umieszczone na specjalnie przygotowanym regale w holu – który jest oznakowany hasłem WĘDRUJĄCA BAJECZKA.
  3. KĄCIKA WĘDRUJĄCEJ BAJECZKI dziecko (także rodzic) może WYPOŻYCZYĆ książkę, PRZECZYTAĆ ją i ZWRÓCIĆ do „kącika”.
  4. Wypożyczając/zwracając książkę-bajkę należy wpisać się do odpowiedniego zeszytu.

ZASADY FUNKCJONOWANIA KĄCIKA WĘDRUJĄCEJ BAJECZKI:

  1. Do kącika mamy wolny dostęp i książkę-bajkę wybieramy sami ( same).
  2. Wypożyczam jedną książkę-bajkę maksymalnie na tydzień ( jedna książka dla dziecka, jedna dla rodzica).
  • Pamiętam o terminowym zwrocie książki-bajki do KĄCIKA.
  1. Jestem odpowiedzialny ( odpowiedzialna ) za książę-bajkę, szanuję ją – nie wyrywam kartek, uważam, by jej nie poplamić.
  • Książkę/bajkę – po przeczytaniu, odkładam na odpowiednią półkę.
  1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki-bajki, zastępuję puste miejsce inną (samodzielnie przyniesioną książką-bajką).