WAŻNA INFORMACJA!!!

Pojawiły się sygnały od Rodziców o zakażeniu wszawicą. Prosimy o sprawdzenie czystości głowy dzieciom
z wszystkich Grup.
W przypadku pojawienia się objawów wszawicy prosimy o pozostawienie dziecka w domu
do momentu całkowitego wyleczenia.