SPOTKANIE ADAPTACYJNE DLA DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH od 1 września 2024 roku

Zapraszamy w dniu 24 czerwca 2024 r. dzieci wraz z JEDNYM Rodzicem/Opiekunem, które po raz pierwszy rozpoczną naukę w naszym Przedszkolu na spotkanie z wychowawcami. W trakcie spotkania poruszane będą sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem roku roku szkolnego 2024/25 oraz zasadami i zwyczajami jakie panują w naszym Przedszkolu.

Poniżej lista dzieci wraz terminem i godziną spotkania.

Prosimy w tym dniu o wpłatę pieniężną na kartę do czytnika w systemie e-Dziecko, który służy do rozliczenia obecności czyli pobytu dziecka w przedszkolu.
Jeśli osoby, które w tym dniu nie będą na spotkaniu prosimy o dokonanie wpłaty osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2024 r w siedzibie Przedszkola.
Koszt jednej karty wynosi 20 zł. Karta jest ważna przez cały okres edukacji dziecka w naszym Przedszkolu.