Praca Przedszkola w dniu 31 maja 2024r.

Informujemy, że w dniu 31 maja 2024 Przedszkole pracuje na zasadzie dyżuru.
Zajęcia odbywają się w grupie łączonej dla dzieci, których rodzice zadeklarowali obecność, poprzez wpisanie dziecka na listę.

UWAGA – Opieka oraz żywienie zostało zaplanowane do ilości zadeklarowanych dzieci.