PODZIĘKOWANIE DLA RADY RODZICÓW!!!

Serdeczne podziękowania dla wszystkich członków Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym nr 32 w Rzeszowie za współpracę i zaangażowanie na rzecz naszych wychowanków w roku szkolnym 2020/2021.

DZIĘKUJEMY – DYREKTOR I GRONO PEDAGOGICZNE ORAZ WZYSCY PRACOWNICY PRZEDSZKOLA NR 32