Podsumowanie Aktywnej Majówki

Z całego serca pragnę podziękować wszystkim Wam za udział w akcji zorganizowanej przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Rączynie „Aktywna Majówka na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie” oraz za okazane wsparcie finansowe dla Podopiecznych Fundacji. Nie potrafię znaleźć odpowiednich słów żeby wyrazić wdzięczność za Waszą wrażliwość i okazane serce. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Dyrektorom Szkół, Nauczycielom, Księżom, Pracownikom, Rodzicom, Uczniom i wszystkim, tym którzy wzięli udział w Aktywnej Majówce. Dziękuję przede wszystkim za bezinteresowną chęć czynienia dobra, pomoc i życzliwość, za to, że z takim poświęceniem wsparliście naszą akcję. Szczególne słowa uznania i wdzięczności kieruję do Państwa Koordynatorów akcji w szkołach, bez Waszego zaangażowania i pomocy zorganizowanie tej zbiórki byłoby niemożliwe. „Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat”, a my razem zmieniliśmy choć odrobinkę na lepszy świat chorych dzieci, Podopiecznych Fundacji Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.Dziękuję również za ciepłe słowa i serdeczność, które otrzymywałam od Was, to one wspierały mnie i motywowały w prowadzeniu akcji. Dziękuję za wszelką dobroć i okazane serce!

Nasza Akcja została wsparta Patronatem Honorowym Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart, Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch, Wójta Gminy Gać Pani Grażyny Pieniążek oraz Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga Pana Andrzeja Żygadło.W akcji wzięło udział ponad 4000 uczniów oraz ponad 600 nauczycieli, pracowników i rodziców z województwa podkarpackiego.Razem udało się nam zebrać kwotę 56 398,07 zł.W Aktywnej Majówce udział wzięły 74szkoły i placówki oświatowe oraz 1 parafia i 3 urzędy.

Akcję zorganizowaliśmy po raz pierwszy i w trudnym dla nas wszystkim czasie, ale efekt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękujemy!!!! Pamiętajcie Kochani, że dobroć dawana innym zawsze do nas powraca i życzę Wam z całego serca żeby wróciła do Was.Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy otworzyli serce i razem z nami tak licznie, z poświęceniem i wielkim zaangażowaniem włączyli się do „Aktywnej Majówki na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie”. Dziękując za owocną współpracę, pragnę życzyć Wam wszystkim zdrowia bo ono jest najważniejsze, wspaniałych, życzliwych ludzi na drogach Waszego życia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Jolanta Raboł Koordynator akcji „Aktywna Majówka