MOJA OJCZYZNA – POLSKA

Przedszkolaki z grupy V zrealizowały zajęcia pt. ,,Moja ojczyzna – Polska” korzystając z nowego rozwiązania technologicznego, jakim jest tablica interaktywna. Nowa pomoc dydaktyczna wykorzystywana w procesie edukacyjnym stanowi niezwykle wartościowe i efektywne narzędzie pracy nauczyciela i dziecka.

Dzieci obejrzały galerię symboli narodowych, przypomniały sobie ich wygląd i znacznie. Na podstawie historyjki obrazkowej utrwaliły ,,Legendę o Lechu, Czechu i Rusie”. Obejrzały krótki film dotyczący rodzajów polskiego krajobrazu, historii ich powstawania oraz sposobu zaznaczania ukształtowania powierzchni na mapach za pomocą odpowiednich kolorów. Na tablicy interaktywnej układały puzzle krajobrazowe i obrazki przedstawiające zabytki, które znalazły się na szlaku polskich stolic – Gniezno, Kraków, Warszawa. Odczytywały i wskazywały nazwy do odpowiednich zdjęć.

Jako grupa starszaków skorzystały m.in. z zabaw rozwijających słuch fonematyczny (np. układały na półkach obrazki z odpowiednią głoską), podejmowały próby pisania litery ,,p” (wielkiej i małej pisanej), którą rozpoczyna się wyraz Polska.

Dzieci były bardzo zachwycone i zadowolone, że mogły korzystać z tablicy interaktywnej. Wszystkie przedszkolaki chętnie i aktywnie uczestniczyły w rozwiązywaniu proponowanych zadań.

Praca z tablicą interaktywną w naszym przedszkolu stanowi odpowiedź na intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego. Właściwe zapoznanie dzieci z aspektami multimediów i odpowiednie ich zastosowanie jest nieodzownym elementem współczesnej edukacji. Tablica interaktywna wprowadza nową jakość do przedszkola, umiejętnie łączy tradycyjne metody i środki edukacji z wyzwaniami, jakie stawia przed dziećmi XXI wiek.