,,Kodujemy z Uczymy dzieci programować” – cz. II

Podczas zajęć w ramach innowacji „Kodujemy z uczymy dzieci programować ” dzieci miały możliwość pracować na pomocach dydaktycznych wykorzystywanych do kodowania bez użycia komputera. Aktywności okołoprogramistyczne były wplatane podczas różnych zajęć tematycznych i stanowiły dla dzieci przede wszystkim dobrą zabawę. Każde przewidziane zajęcia otwierały przed przedszkolakami nowe zadania i nowe pomysły. Były zadania na macie edukacyjnej przeznaczonej do kodowania oraz niektóre zadania na tablicy multimedialnej, gdzie na wirtualnej macie mogły kodować różne obrazki.

W wyniku podejmowanej działalności związanej z programowaniem dzieci doskonaliły m.in. umiejętność odczytywania kodu, układania własnego kodu, układania najdłuższej lub najkrótszej drogi do osiągnięcia celu, układania kodu z uwzględnieniem podanych warunków, układania obrazków z kolorowych kubeczków lub kartoników, puzzli według podanych koordynatorów (współrzędnych), budowania wież matematycznych z kolorowych kubeczków wymagających umiejętności dodawania, odejmowania, porównywania, uwzględniania kierunków ustawienia kubków, odwzorowania podanego wzoru, układania sudoku, obrazków do słownej instrukcji, itp.

Głównym celem realizowanych działań było wszechstronne rozwijanie dzieci. Podczas zabaw w kodowanie dzieci doskonaliły przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, a także rozwijały podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.

Zadaniem prowadzonych zajęć było również wspomaganie dzieci  w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień, zainteresowań oraz ukazanie sposobu spędzenia czasu wolnego.

Wykorzystywaną formą zajęć była praca w grupach, dzięki czemu dzieci rozwijały kompetencje społeczne, doskonaliły komunikację, uczyły się kompromisu, organizacji pracy i współodpowiedzialności za podejmowane działania.

Dzieci bardzo aktywnie i z radością uczestniczyły w zajęciach dotyczących kodowania, które były prowadzone w sposób najbardziej dla nich przyjazny, czyli poprzez zabawę. Wykazywały się pomysłowością, wytrwałością, dociekliwością, a czasami nawet cierpliwością potrzebną do osiągnięcia założonego celu.  

Rozwijane kompetencje tj. umiejętność pracy w zespole, logiczne, strategiczne, myślenie umiejętność rozwiazywania sytuacji problemowej i wyciąganie wniosków, dokładne formułowanie poleceń będą przydatne podczas nauki w szkole.