HONOROWY PATRONAT PANA PREZYDENTA

Miło nam poinformować, że Pan Prezydent Konrad Fijołek objął naszą innowację pedagogiczną MAŁY SPORTOWIEC – HONOROWYM PATRONATEM. Akcja będzie trwać od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r., a podsumowanie odbędzie się na stadionie RESOVI. Innowacje będzie prowadzić Pani Basia wraz z dzieciakami z grupy V.
CELE INNOWACJI: propagowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie sprawności ruchowej oraz podnoszenie wydolności organizmu, upowszechnienie sportu, rekreacji i aktywności fizycznej wśród  grupy dzieci w wieku przedszkolnym, stwarzanie okazji edukacyjnych, umożliwiających wpieranie i wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, kształtowanie postaw i nawyków higieniczno – zdrowotnych, wdrażanie do zdrowego stylu życia oraz umiejętnego korzystania z takich czynników jak ruch, powietrze, woda, słońce, przestrzeń, zapoznanie dzieci z jak największa ilością dyscyplin sportowych.