CERTYFIKAT WZOROWEJ PLACÓWKI

MAŁEGO MISIA W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

Uprzejmie informujemy, że grupa V ,,Wiewiórki” zdobyła dla przedszkola ,,Certyfikat wzorowej placówki”. Przedszkolaki uczestniczyły w międzynarodowym projekcie edukacyjnym pt. ,,Mały miś w świecie wielkiej literatury − edycja 2020/2021”. Projekt był zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

Celem głównym projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą. Projekt trwał przez cały rok szkolny 2020/2021 składał się z kilku modułów przygotowanych do realizacji przez jego uczestników.

NASZA GRUPA ZREALIZOWAŁA 4 MODUŁY WCHODZĄCE W SKŁAD PROJEKTU:

1. Książki dzieciństwa – misiowy ranking książkowych hitów dzieci i rodziców.

Cele modułu:

 • rozwijanie czytelnictwa,
 • budzenie zainteresowania książkami i publikacjami dla dzieci,
 • zapoznanie z literaturą dziecięcą,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci literaturą związaną z postacią Misia,
 • wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm

społecznych – kształtowanie nawyków czytelniczych,

 • zaangażowanie rodziców w realizację modułu.

2. Mały Miś w świecie emocji. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci.

Cele modułu:

 • kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji,
 • rozwijanie zdolności radzenia sobie z emocjami,
 • wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy prospołeczne, dobro, empatia,
 • rozwijanie czytelnictwa: poprzez prezentację opowiadań na temat emocji.

3. Kalendarz ekologiczny. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczo-technicznych, wyobraźni twórczej oraz kreatywności i aktywności poznawczej dzieci.

rozwijanie zainteresowań przyrodniczo-technicznych.

Cele modułu:

 • rozwijanie wyobraźni twórczej oraz kreatywności i aktywności poznawczej dzieci,
 • wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy proekologiczne,
 • rozwijanie czytelnictwa: zapoznanie z bajkami i wierszykami traktującymi o wartości przyrody w życiu człowieka.

W ramach tego modułu obchodziliśmy wybrane ,,święta ekologiczne”, m.in.: Światowy Dzień Kota, Dzień Misia Polarnego, Dzień Wody, Światowy Dzień Ziemi.

4. Mały Miś i supertajny projekt

Cele modułu:

 • wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych ,
 • kształtowanie postawy bezinteresownej pomocy, troski o najbliższych, wzmacnianie roli autorytetu w życiu dzieci,
 • umiejętność formułowania wypowiedzi na własny temat,
 • umiejętność formułowania życzeń.

WSZYSTKIM RODZICOM I DZIECIOM

ZAANGAŻOWANYM W REALIZACJE PROJEKTU

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!