CERTYFIKAT EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE

W roku szkolnym 2020/2021 dzieci z grupy V ,,Wiewiórki” aktywnie brały udział w ogólnopolskim projekcie ,,Ekokulturalne przedszkole”. Podczas realizacji projektu były podejmowane różnorodne działania ekologiczne w naszej placówce oraz promowanie ekokultury wśród przedszkolaków. Za działania w tym zakresie placówka otrzymała certyfikaty EKOKULTUTALNEGO PRZEDSZKOLA w kategoriach:

EKOPLASTYKA – planowanie ekologicznych prac plastycznych,

EKOPRZESTRZEŃ – tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku.

Głównymi celami projektu było, m.in.:

  • poszerzanie świadomości ekologicznej; 
  • kształtowanie u dzieci postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego; 
  • rozwijanie wśród dzieci zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją ekologiczną;
  • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska; 
  • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych. 

W ramach tego projektu podejmowaliśmy różne działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej, m.in.: dzieci indywidualnie i grupowo brały udział w ciekawych, ekologicznych konkursach, które były organizowane przez różne podmioty zarówno na terenie Rzeszowa, jak również przez placówki w Polsce. Dużym zainteresowaniem w naszym przedszkolu cieszył się konkurs plastyczno-techniczny pt.: „Zabawka z odpadka”, który był przeznaczony dla dzieci i ich rodziców.

Innym rodzajem ekologicznej działalności było wykonywanie efektownych, ciekawych prac plastycznych celem powtórnego i kreatywnego wykorzystania w edukacji plastycznej niepotrzebnych materiałów, surowców wtórnych (np.: butelki, korki, rolki, kartony, itp.), materiałów naturalnych (np. szyszek, patyczków, zielonych gałązek, itp.). Wszystkie wykonane prace z użyciem materiałów z ,,ekowyprawki” stanowiły piękną dekorację wnętrza placówki i były prezentowane w ,,Oknie plastycznym” lub na tablicy grupowej. Dzieci brały udział w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata – w tym roku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem akcja ,,Sprzątanie świata” ograniczyła się tylko do terenu naszej placówki. Aktywnie uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej akcji ,,#sadziMY i posadź własne drzewko” – na terenie przedszkola posadziliśmy krzewy – derenie, które stanowią ozdobę naszego otoczenia. Braliśmy udział w akcjach o charakterze charytatywnym, połączonych również z ekologią: zbiórka nakrętek, zużytych baterii, zepsutych aparatów telefonicznych.

Umieszczaliśmy przy włącznikach światła w sali, przy kranach naklejki przypominające nam o oszczędzaniu energii i wody. Prowadzone były zajęcia tematyczne dotyczące szeroko rozumianej ekologii. I dużo więcej innych działań…

W kształtowaniu świadomości ekologicznej ogromną rolę spełniają nauczyciele, jak i rodzice. Obok przekazania wiedzy dotyczącej wpływu zanieczyszczeń spowodowanych przez człowieka na środowisko, najważniejsze wydaje się ukazywanie sposobów i możliwości zaprzestania degradacji przyrody oraz kształtowanie świadomości, że każdy z nas jest współodpowiedzialny za środowisko naturalne. Istotne są niewielkie zmiany, które mogą przynieść wiele dobrego i być inspiracją dla innych osób. Wspólnie powinniśmy zadbać o to, żebyśmy razem z naszymi dziećmi potrafili dokonywać świadomych wyborów, które będą miały ogromne znaczenie dla naszego środowiska. Dlatego w dalszym ciągu zachęcajmy już najmłodsze pokolenia do podejmowania słusznych wyborów na rzecz zdrowego i przyjaznego środowiska, które będzie służyło nie tylko nam ale i przyszłym pokoleniom.