Funkcjonowanie Przedszkola od 1 września 2021 r.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną od 1 września 2021 roku Przedszkole pracuje w reżimie sanitarnym. Prosimy rodziców i opiekunów o obowiązkowe używanie maseczek, dezynfekcję rąk, zachowanie dystansu oraz przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie zdrowych dzieci, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

Przed wejściem dzieci będą miały mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym

Do przedszkola dzieci nie mogą przynosić zabawek, jedzenia, słodyczy, napojów i wody oraz innych przedmiotów.

Na terenie szatni może przebywać maksymalnie 6 Rodziców – (1 rodzic – 1 dziecko/dzieci)
Rodzicu przebywaj w szatni krótko max do 5-7 minut.

Rodzice nie mogą przemieszczać się na terenie przedszkola, dzieci są odbierane i proszone z grup przez Panie pełniące dyżur w szatni.

Przypominamy o przyprowadzaniu dzieci w godzinach od 6.30 do 8.30 i odbieraniu dzieci w godzinach od 14.30 (wcześniejsze wyjście dziecka w sytuacjach wyjątkowych po zgłoszeniu tego faktu rano u Pań pełniących dyżur w szatni).

Prosimy w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów:
Gr. I – Pszczółki – 7.30– 15.30
Gr. II – Biedronki – 7.00 – 16.00
Gr. III – Motylki – 7.00 – 17.00
Gr. IV – Sówki – 6.30 – 16.30
Gr. V – Wiewiórki – 7.00 – 16.00

 Przestrzeganie w/w zasad uchroni nas wszystkich przed zakażeniem.

Dyrektor Przedszkola Anna Wilk

ZADBAJMY RAZEM O NASZE ZDROWIE!!!