ZASADY FUNKCJONOWANIA NASZEGO PRZEDSZKOLA w roku szkolnym 23/24

Rodzic ma obowiązek pozostania w szatni po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola do momentu, kiedy przekaże dziecko pod opiekę nauczycielowi!!!

Z uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa Przedszkole pracuje wg następujących zasad prosimy Rodziców i opiekunów
o przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie zdrowych dzieci, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

Do przedszkola dzieci nie mogą przynosić zabawek, jedzenia, słodyczy, napojów i wody oraz innych przedmiotów.

Rodzice nie mogą przemieszczać się na terenie przedszkola, dzieci są odbierane i proszone
z grup przez Panie pełniące dyżur w szatni.

Przypominamy o przyprowadzaniu dzieci
w godzinach od 6.30 do 8.30 i odbieraniu dzieci
w godzinach od 14.30.

UWAGA- Wcześniejsze wyjście dziecka
w sytuacjach wyjątkowych po zgłoszeniu tego faktu rano u Pań pełniących dyżur w szatni.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać poprzez przekazywanie informacji Paniom pełniącym dyżur w szatni lub prosić nauczyciela.
Płatności dokonujemy w kopertach z wyliczoną kwotą, podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz grupą dziecka.

Dyrektor Przedszkola Anna Wilk