WAŻNE-FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną z dniem 19 kwietnia 2021 roku (do odwołania) w dalszym ciągu przedszkole pracuje w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Prosimy o używanie maseczek, dezynfekcję rąk, zachowanie dystansu oraz przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie zdrowych dzieci, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

Na terenie szatni może przebywać maksymalnie 6 Rodziców!!!

Przypominamy o przyprowadzaniu dzieci w godzinach od 6.30 do 8.30 i odbieraniu dzieci w godzinach od 14.30 (wcześniejsze wyjście dziecka w sytuacjach wyjątkowych po zgłoszeniu tego faktu rano u Pań pełniących dyżur w szatni).

 Przestrzeganie w/w zasad uchroni nas wszystkich przed zakażeniem.

Dyrektor Przedszkola Anna Wilk

ZADBAJMY RAZEM O NASZE ZDROWIE!!!